عوامل موثر در سرعت واقعی دریافتی

0

یکی از عواملی که می تواند منجر شود سرعت واقعی دریافتی توسط کاربر از سرعت خریداری شده توسط وی کمتر باشد، میزان پهنای باند تامین شده در شبکه می باشد. کیفیت و سرعت واقعی دریافتی سرویس مشتریان، علاوه بر میزان ...


ضریب اشتراک اینترنت پرسرعت چیست؟

0

" هدف آسیاتک چیست؟ اینکه سرعت دریافتی واقعی مشتریان برابر با سرعت فروخته شده به آنها باشد" ضریب اشتراک پهنای باند در اینترنت عبارتست از میزان پهنای باند تأمین شده در شبکه تقسیم بر میزان پهنای باند فروخته شده به کاربران. ...


کیفیت اینترنت و ضریب اشتراک اینترنت پ

0

" هدف آسیاتک چیست؟ اینکه سرعت دریافتی واقعی مشتریان برابر با سرعت فروخته شده به آنها باشد" هدف از این سلسله مقالات آن است که همه عوامل موثر در کیفیت و سرعت سرویس دهی به مشتریان معرفی شود. در این مقاله ...


samandehi
enamad
شرکت به پرداخت ملت