ضریب اشتراک اینترنت پرسرعت چیست؟

” هدف آسیاتک چیست؟ اینکه سرعت دریافتی واقعی مشتریان برابر با سرعت فروخته شده به آنها باشد”

ضریب اشتراک پهنای باند در اینترنت عبارتست از میزان پهنای باند تأمین شده در شبکه تقسیم بر میزان پهنای باند فروخته شده به کاربران. این بدان معناست که این عدد تنها بر مبنای مجموع سرعت سرویس های فروخته شده محاسبه می گردد و این موضوع را در نظر نمی گیرد که چند کاربر به صورت همزمان به شبکه متصل هستند و یا اینکه هر یک از این مشترکین چه الگوی مصرفی در اینترنت دارند. به عنوان مثال اگر 512 کیلو بیت بر ثانیه (kbps) پهنای باند در شبکه تأمین گردیده، در حالیکه 10 عدد سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه (kbps) به مشتریان فروخته شده باشد، ضریب اشتراک 1 به 10 خواهد بود.

اجازه دهید با باز کردن مثال بالا این موضوع را روشن تر نماییم. در این نمونه فرض کنیم هر 10 کاربری که به آنها سرویس 512 کیلو بیت بر ثانیه (kbps) فروخته شده به صورت همزمان به شبکه متصل و در حال استفاده باشند. از آنجا که میزان پهنای باند موجود، 512 کیلوبیت بر ثانیه (kbps) است، سهم هر یک از کاربران معادل 51.2=10÷512کیلوبیت بر ثانیه (kbps) می باشد که این عدد معادل سرعت سرویس های dial-up (56کیلو بیت بر ثانیه) است و قاعدتاً رضایت مشتریان را جلب نمی نماید. بنابراین عدد ضریب اشتراک به خودی خود و به صورت مستقیم ارتباطی با کیفیت سرویس کاربران اینترنت پرسرعت ندارد.

samandehi
enamad
شرکت به پرداخت ملت